คณิตศาสตร์โอริกามิ


 • ลูกบอลโอริกามินี้สร้างจากกระดาษ 90 แผ่น โดยแต่ละแผ่นพับเป็น Sonobe unit แล้วนำมาประกอบกัน ด้วยความรู้ของรูปทรงเรขาคณิตที่ชื่อว่า pentakis dodecahedron ซึ่งมีจำนวนขอบอยู่ทั้งหมด 90 ขอบ จึงต้องใช้ชิ้นส่วน 90 ชิ้นมาประกอบกัน และจะเกิดจุกสามเหลี่ยมทั้งหมด 60 จุกเท่ากับจำนวนหน้าของรูปทรงเรขาคณิตนี้

  ค้น google เพื่อเรียนรู้ Sonobe unit

 • เราสามารถสานพีระมิดฐานสามเหลี่ยมหรือเรียกว่าทรงสี่หน้า (tetrahedron) ออกเป็นโมเดลนี้ได้ โดยใช้กระดาษ 30 แผ่น แบ่งออกเป็น 5 สี แต่ละสีมี 6 แผ่น ซึ่งเท่ากับจำนวนขอบของพีระมิดนี้ ดังนั้นเรามีพีระมิดห้าพีระมิดมาสานกัน ถ้าเราลากเส้นต่อจุดตรงยอดของพีระมิด เราจะได้ทรงสิบสองหน้า (dodecahedron)

  กดที่รูปเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมจากเว็บของ Thomas Hull

 • เราสามารถดัดแปลงชิ้นส่วนโอริกามิตรงส่วนของมุมที่เอามาต่อกัน อาจจะใช้กระดาษขนาดต่างกันออกไป ซึ่งต้องใช้ความรู้คณิตศาสตร์มาช่วยออกแบบ ทำให้สานกันเป็นรูปต่างๆได้มากมาย นี่คือตัวอย่างการสานสี่เหลี่ยมหกสี กลายเป็นโมเดลดังรูป

  ศึกษาการสร้างโมเดลนี้ได้โดยกดที่ภาพ

 • เราสามารถพับกระดาษให้มีลวดลายที่มีลักษณะซ้ำๆกันทั้งแผ่นโดยการพับง่ายๆนี้คือ การพับแบบ Miura คิดค้นขึ้นมาโดย Koryo Miura ซึ่งนำไปใช้ในการยุบแผงโซลาร์เซลล์ก่อนส่งไปขยายบนอวกาศ เป็นวิธียุบและขยายวัสดุแบนๆที่มีประสิทธิภาพทางวิศวกรรมมาก

  กดที่รูปเพื่อพบกับการพับ Miura

 • ถ้าเราอยากพับกระดาษแผ่นหนึ่งให้เป็นเขาวงกต (maze) หรือแม้กระทั่งตัวอักษรที่ตั้งออกมาเป็นกำแพง นักคณิตศาสตร์ได้คิดค้นวิธีพับที่ใช้ได้กับเขาวงกตทุกรูปแบบ โดยพิจารณาแต่ละจุดตัดว่าจะมีวิธีพับแบบใดแล้วเอารอยพับมาเรียงต่อกัน เขามีเว็บที่สร้างแนวรอยพับสำหรับเขาวงกตแบบตามใจเราด้วยนะ

  กดที่รูปเพื่อศึกษาการพับนี้จากบทความตีพิมพ์
Visitors: 14,879